วิธีการติดตั้ง  

อัปเดต3.jpg

   คลิปการติดตั้งและการทดสอบคุณสมบัติ